Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2018 Str. 67

Autorzy: Andrzej Frączyk , Jacek Kucharski :

Tytuł: Kompensacja opóźnień generowania mocy grzejnej w układzie indukcyjnego nagrzewania wirującego walca stalowego

Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienie opóźnień generowania mocy grzejnej w układzie indukcyjnie nagrzewanego wirującego walca stalowego. Omówiono źródła tych opóźnień oraz metodę ich identyfikacji na podstawie analizy obrazów termograficznych pola temperatury powierzchni walca. Następnie zaproponowano oraz doświadczalnie zweryfikowano prostą metodę kompensacji zidentyfikowanych opóźnień.

Słowa kluczowe: nagrzewanie indukcyjne, wirujący walec, sterowanie polem temperatury.

wstecz