Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2018 Str. 1

Autorzy: Radosław Nalepa , Marcin Zygmanowski , Jarosław Michalak :

Tytuł: Kompensacja składowej stałej prądu indukcyjności konwertera z podwójnym mostkiem aktywnym w warunkach niskiego i wysokiego obciążenia.

Streszczenie: W artykule prezentuje się pracę przekształtnika typu DAB zarówno w stanie ustalonym jak i stanach dynamicznych bazując na modelu symulacyjnym w którym uwzględniono możliwość występowania składowej stałej prądu dławika spowodowanej niezerową wartością średniej bieżącej jego napięcia. W artykule analizuje się pracę w zakresie mocy równych od <1% do 100% mocy znamionowej gdy przekształtnik pracuje z a) podstawowym sterowaniem ze sprzężeniem od napięcia wyjściowego, b) sterowaniem napięcia wyjściowego z uwzględnieniem zaproponowanych metod kompensacji składowej stałej prądu. W pokazanej analizie nie uwzględniono strat mocy generowanych w przekształtniku.

Słowa kluczowe: podwójny mostek H, składowa stała prądu, sterowanie feed-forward.

wstecz