Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2018 Str. 50

Autorzy: Robert Jęrychowski , Klara Sereja :

Tytuł: Układ sterowania generacją rozproszoną w sieci niskiego napięcia

Streszczenie: Pojawienie się energetyki prosumenckiej w sieciach niskiego napięcia przynosi zarówno korzyści, jak i problemy techniczne w pracy tych sieci. Generacja w sieciach nn ma charakter rozproszony i dość nieprzewidywalny. Jako źródła energii wykorzystywane są instalacje fotowoltaiczne, których praca zależna jest od nasłonecznienia. W artykule przedstawiono algorytm sterowania siecią niskiego napięcia oparty na rozproszonym środowisku współpracujących ze sobą sterowników PLC oraz sposób wymiany informacji pomiędzy nimi.

Słowa kluczowe: PLC, generacja rozproszona, smart grid, algorytm sterowania.

wstecz