Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2018 Str. 128

Autorzy: Andrzej Pawlak :

Tytuł: Zautomatyzowane urządzenie do pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego

Streszczenie: W artykule opisano konstrukcję modelu zautomatyzowanego urządzenia przeznaczonego do pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego. Przedstawiono wyniki pomiarów natężenia oświetlenia, na podstawie których dokonano weryfikacji pomiarowej poprawności wskazań modelu tego urządzenia oraz oceny powtarzalności wyników pomiarów.

Słowa kluczowe: platforma mobilna, natężenie oświetlenia, luksomierz, oświetlenie ewakuacyjne.

wstecz