Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2018 Str. 150

Autorzy: Barbara Wilk , Patryk Post :

Tytuł: Ocena zmienności rytmu serca pod wpływem muzyki na podstawie sygnału fotopletyzmograficznego

Streszczenie: W artykule opisano algorytm opracowany do wyznaczania zmienności rytmu serca (tzw. sygnału HRV) na podstawie wartości chwilowych okresu sygnału PPG, który reprezentuje falę tętna obwodowego. Sygnał PPG został zarejestrowany podczas oddziaływania muzyki. Do wydzielenia składowych sygnału HRV (tj. fluktuacji i nieliniowego trendu) zastosowano dyskretną transformatę falkową. Do oceny wpływu muzyki na częstość pracy serca przyjęto parametry opisujące zarówno zmienność fluktuacji rytmu serca, jak i wolnozmiennego trendu.

Słowa kluczowe: sygnał PPG, zmienność rytmu serca (HRV), DWT, analiza fluktuacji i trendu HRV

wstecz