Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2018 Str. 1

Autorzy: Piotr Papliński , Jacek Wańkowicz , Przemysław Ranachowski , Zbigniew Ranachowski :

Tytuł: Doświadczenia z eksploatacji wysokonapięciowych liczników zadziałań oraz badania degradacji mikrostruktury pochodzących z nich warystorów ZnO

Streszczenie: W pracy przedstawione zostały doświadczenia z eksploatacji liczników zadziałań, które stanowiły inspirację do badań pochodzących z nich warystorów ZnO. Badana była mikrostruktura elementów pochodzących z uszkodzonych liczników zadziałań. Odniesienie stanowił analogiczny warystor, z licznika który nie był w eksploatacji. Badania wykazały nietypowy skład fazowy tworzywa badanych warystorów oraz niską jednorodność i spoistość ich czerepu. Opisano i udokumentowano procesy degradacji tworzywa o zróżnicowanym nasileniu. Wykazano szkodliwy wpływ wilgoci we wnętrzu rozszczelnionego licznika zadziałań na jego funkcjonowanie, w tym na umieszczone w nim warystory ZnO. Przedstawiono ponadto wnioski dotyczące kontroli eksploatacyjnej liczników zadziałań.

Słowa kluczowe: licznik zadziałań, warystory ZnO, mikrostruktura ceramiki ZnO, degradacja materiału ceramicznego.

wstecz