Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2018 Str. 107

Autorzy: Przemysław Fatyga , Hubert Morańda :

Tytuł: Wpływ grubości preszpanu na tempo penetracji estru syntetycznego w układzie izolacyjnym preszpan-olej mineralny po wymianie cieczy

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki badań, mających na celu ustalenie tempa penetracji estru syntetycznego w preszpanie, w układzie izolacyjnym preszpan-olej mineralny po zamianie cieczy, w zależności od grubości preszpanu. Badania przeprowadzono dla temperatury 70C, a ich wyniki opisano równaniem. Do oceny tempa zmian w badanym układzie izolacyjnym posłużono się metodą DFR.

Słowa kluczowe: odpowiedź dielektryczna, metoda DFR, olej mineralny, ester syntetyczny.

wstecz