Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2018 Str. 59

Autorzy: Grzegorz Lentka , Paweł Ślepski , Dariusz Palmowski :

Tytuł: Programowalny model RC o zmiennych parametrach do badania metod dynamicznej spektroskopii impedancyjnej

Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest model układu elektrochemicznego, którego impedancja jest zmieniana w czasie w sposób kontrolowany programowo. Do konstrukcji modelu wykorzystano potencjometry cyfrowe sterowane mikrokontrolerem. Odpowiednie ukształtowanie zmian widm impedancyjnych w funkcji czasu (impedancjogramów) pozwala na ustalenie ograniczeń różnych metod pomiaru impedancji.

Słowa kluczowe: dynamiczna elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, impedancjogramy, pomiary impedancji

wstecz