Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2018 Str. 63

Autorzy: Marian Kampik , Michał Grzenik , Jerzy Szutkowski , Paweł Zawadzki :

Tytuł: Bilateralne porównanie termicznych wzorców napięcia przemiennego

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki bilateralnego porównania termicznych przetworników wartości skutecznej o napięciu wejściowym 2 V i 3 V, wchodzących w skład polskiego państwowego wzorca napięcia elektrycznego przemiennego, utrzymywanego w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie, z pierwotnym wzorcem napięcia przemiennego o napięciu wejściowym 3 V, opracowanym, zbudowanym i utrzymywanym w Laboratorium Wzorców AC-DC Katedry Metrologii, Elektroniki i Automatyki (KMEiA) na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Słowa kluczowe: wzorce napięcia przemiennego, transfer AC-DC, porównania międzylaboratoryjne, termiczne przetworniki napięcia przemiennego.

wstecz