Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2018 Str. 86

Autorzy: Jacek Michalski , Piotr Kozierski , Joanna Ziętkiewicz :

Tytuł: Porównanie filtrów cząsteczkowych, pomocniczego i wiarygodnego, do estymacji stanu systemów dynamicznych

Streszczenie: Streszczenie. W niniejszej pracy zostały przedstawione algorytmy estymacji stanu układów dynamicznych za pomocą różnych rodzajów filtrów cząsteczkowych. Zaprezentowano trzy metody filtrów cząsteczkowych: algorytm Bootstrap, pomocniczy filtr cząsteczkowy i wiarygodny filtr cząsteczkowy. Metody te zastosowano dla dwóch obiektów nieliniowych o kwadratowych funkcjach pomiarowych. Z filtrami cząsteczkowymi zostały dodatkowo zestawione metody filtru Kalmana. Na podstawie uzyskanych wyników (5 różnych wskaźników jakości) metody estymacji zostały ocenione.

Słowa kluczowe: filtry cząsteczkowe, estymacja stanu, układy dynamiczne, filtry Kalmana, obiekty nieliniowe.

wstecz