Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2018 Str. 95

Autorzy: Zbigniew Łukasik , Aldona Kuśmińska-Fijałkowska , Jacek Kozyra :

Tytuł: Linia technologiczna do produkcji folii, która jest używana do laminowania folii PET

Streszczenie: Nowoczesne energooszczędne automatyczne linie technologiczne dostosowane są do wymaganej wydajności oraz charakteru obrabianego surowca. Autorzy w artykule zaprezentowali linie technologiczną w celu produkcji folii, która jest używana do laminowania folii PET w cyklu wytłaczania na gorąco. Proponowana technologia produkcji nie była wykorzystywana do tej pory w Polsce, gdyż wytłaczarki nie współpracowały w jednym ciągu technologicznym. Przy tak przyjętej koncepcji istnieje możliwość produkowania foli termokurczliwej przy kontynuowaniu produkcji na wytłaczarce PET. Ponadto przedstawiono zastosowanie energooszczędnych systemów IRD, FREE COOLING w linii technologicznej, ponieważ sektor tworzyw sztucznych należy do dużych odbiorców energii elektrycznej. Zaproponowane rozwiązanie zwiększa atrakcyjność oferty na rynku, dostosowując się do oczekiwań nowoczesnego energooszczędnego przemysłu.

Słowa kluczowe: Energooszczędne systemy, linia technologiczna.

wstecz