Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2018 Str. 124

Autorzy: Sebastian Dudzik , Waldemar Minkina :

Tytuł: Przykłady obliczeń niepewności przy pomiarach termograficznych

Streszczenie: We współczesnej metrologii istnieją dwie główne teorie - teoria błędów pomiarowych i teoria niepewności pomiaru. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie praktycznych przykładów estymacji rozszerzonej niepewności standardowej i jej składników występujących w bezdotykowych pomiarach temperatury dokonywanych za pomocą kamer termowizyjnych. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki obliczeń dla najbardziej typowych warunków występujących w praktyce. W każdym przykładzie obliczono 95% poziom ufności. Umożliwiło to uniwersalną ocenę dokładności zgodnie z wytycznymi podanymi przez międzynarodowe organizacje metrologiczne.

Słowa kluczowe: niepewności pomiarów termograficznych, termografia w podczerwieni, termowizja, bezstykowy pomiar temperatury.

wstecz