Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2018 Str. 210

Autorzy: Stanisław Pawłowski , Jolanta Plewako :

Tytuł: Obliczanie współczynników pojemnościowych układu ciał przewodzących Iteracyjną Metodą Rozwiązań Fundamentalnych

Streszczenie: W pracy zaprezentowano procedurę obliczania współczynników pojemnościowych trójwymiarowych układów elektrostatycznych, opartą na idei Iteracyjnej Metody Rozwiązań Fundamentalnych. Procedura ta pozwala na bezpośrednie wyznaczanie ładunków zgromadzonych na powierzchniach ciał przewodzących bez konieczności obliczania rozkładu pola elektrycznego. Umożliwia ona także ustalenie żądanej dokładności rozwiązania. W przeprowadzonym teście numerycznym stwierdzono bardzo dobrą zbieżność i efektywność metody.

Słowa kluczowe: iteracyjna metoda rozwiązań fundamentalnych, elektrostatyka, równanie Laplace’a, współczynniki pojemnościowe

wstecz