Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2018 Str. 218

Autorzy: Krzysztof Olesiak :

Tytuł: Analiza zużycia energii przez robota przemysłowego przy kątowym ruchu poszczególnych osi

Streszczenie: W artykule przedstawiono komputerowy układ do pomiarów i rejestracji przebiegów czasowych napięcia oraz prądu zasilającego robota przemysłowego Kawasaki. Układ zrealizowano z wykorzystaniem specjalistycznych przetworników napięcia i prądu oraz komputera PC z kartą pomiarową. Przeprowadzono badania pomiarowe i zarejestrowano przebiegi czasowe napięcia i prądu zasilania robota dla jednego stanu statycznego oraz sześciu stanów dynamicznych. W stanie statycznym silniki wszystkich osi były zahamowane i manipulator robota nie przemieszczał się. W stanach dynamicznych występował ruch kątowy jednej wybranej osi przy zahamowanych pozostałych osiach. Przeprowadzono analizę zużycia energii elektrycznej przez robota przy kątowym przemieszczaniu poszczególnych osi dla zadanej prędkości ruchu.

Słowa kluczowe: robot przemysłowy, komputerowy system pomiarowy, odbiornik nieliniowy.

wstecz