Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2018 Str. 262

Autorzy: Bartłomiej Zubrzak , Paweł Bieńkowski , Paweł Cała , Przemysław Płaskota , Krzysztof Rudno-Rudziński , Piotr Nowakowski :

Tytuł: Zmiany akustyczne i termiczne w kolonii pszczół pod wpływem ekspozycji na pole elektromagnetyczne – badania wstępne

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań wstępnych wpływu pola elektromagnetycznego z pasma mikrofal na populacje pszczół poddając analizie zmiany temperaturowe w ulu oraz dźwięki wydobywające się z ulów. Badania przeprowadzono na dwóch mini-ulach, z których jeden poddawano ekspozycji na pole elektromagnetyczne, a drugi był ulem kontrolnym.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, mikrofale, pszczoły, ekspozycja, GSM

wstecz