Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 02/2019 Str. 88

Autorzy: Kamila Jadczak , Rafał Białek , Michał Wiśnios , Marek Kuchta :

Tytuł: Biomechanical conditions of the temporomandibular joint in terms of the measurement of the mandible displacement

Streszczenie: Poniższy artykuł opisuje budowę oraz biomechanikę stawu skroniowo-żuchwowego pod względem pomiarów przemieszczenia żuchwy względem czaszki. Jest to wstęp do opracowania metody pomiaru przemieszczeń żuchwy w ramach projektu POIR.04.01.02-00-0029/17, którego celem jest opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrzęstnowięzadłowego na potrzeby protetyki, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej.

Słowa kluczowe: staw skroniowo-żuchwowy, biomechanika, pomiar przemieszczenia.

wstecz