Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 02/2019 Str. 146

Autorzy: Łukasz Grąkowski , Katarzyna Gębczyk :

Tytuł: Analiza zwarć doziemnych w sieci SN za pomocą programu EMTP-ATP

Streszczenie: W pracy przedstawiono model symulacyjny zwarcia łukowego w programie EMTP-ATP. Przeprowadzono symulacje zwarć doziemnych w sieci SN. Dokonano porównania zwarć łukowych w zależności od sposobu pracy punktu neutralnego sieci. Zbadano również występowanie wyższych harmonicznych podczas zwarcia łukowego. Przedstawiono oraz przeanalizowano otrzymane wyniki, uzyskane drogą symulacji komputerowej.

Słowa kluczowe: zwarcia doziemne, modelowanie, łuk elektryczny, harmoniczne.

wstecz