Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2019 Str. 30

Autorzy: Iryna Bernyk , Oleksandr Luhovskyi , Waldemar Wójcik , Indira Shedreyeva , Gayni Karnakova :

Tytuł: Teoretyczne badania interakcji aparatury akustycznej z procesem pracy środowiska technologicznego

Streszczenie: Przedstawiono jakościowe i ilościowe oddziaływanie urządzenia ultradźwiękowego na środowisko robocze. Określono cechy interakcji aparatu ultradźwiękowego z otoczeniem technologicznym o różnych właściwościach reologicznych. Określono kryteria oceny parametrów energetycznych, mocy, akustycznych i czasowych procesu. Określają również stosunek oporu falowego obszaru wnęki do początkowej rezystancji otoczenia. Zaproponowano warunek skutecznej realizacji procesu kawitacji.

Słowa kluczowe: aparatura akustyczna, otoczenie technologiczne, właściwości reologiczne, parametry akustyczne.

wstecz