Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2019 Str. 47

Autorzy: Oleksiy Lanets , Irina Derevenko , Volodymyr Borovets , Mariana Kovtonyuk , Paweł Komada , Kanat Mussabekov , Bakhyt Yeraliyeva :

Tytuł: Weryfikacja skonsolidowanych parametrów inercyjnych wibracyjnego podajnika bunkrowego

Streszczenie: W artykule opisano sposób ustalania parametrów bezwładnościowych wibracyjnego podajnika bunkrowego. Nacisk położono na fakt, że do pełnych obliczeń bunkra wibracyjnego z ruchem ciał w kształcie śmigła, realizowanym w oparciu o skręcanie hiperboloidalne, konieczne jest dokładne poznanie masy skonsolidowanej lub sumy momentu bezwładności, które służą do wyznaczania współczynnika sztywności węzła elastycznego. Wyniki zweryfikowano na próbce pilotażowej wibracyjnego podajnika bunkrowego.

Słowa kluczowe: wibracyjny podajnik bunkrowy, skręcanie hiperboloidalne, masa skonsolidowana, łączny moment bezwładności.

wstecz