Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2019 Str. 53

Autorzy: Ivan Nazarenko , Mykola Ruchynskyi , Anatoliy Sviderskyi , Iryna Kobylyanska , Damian Harasim , Aliya Kalizhanova , Ainur Kozbakova :

Tytuł: Opracowanie energooszczędnych maszyn wibracyjnych dla branży budowlanej oraz konstrukcyjnej

Streszczenie: Artykuł zawiera wyniki analizy ruchów siłownika maszyny wibracyjnej i reakcji ośrodka z materiałem przetwarzającym ruchy elementu. Połączenie siłownika oraz medium symulowane jest jako dyskretny system ciągły. W artykule omówiono podstawowe parametry układu a także stany rezonansowe, pod-rezonansowe oraz nad-rezonansowe drgań siłownika maszyny. Zaproponowano także szczególne warianty konstrukcji maszyny, które charakteryzują się zwiększoną efektywnością energetyczną w generowaniu drgań.

Słowa kluczowe: maszyny wibrujące, efektywność energetyczna, wibracje rezonansowe.

wstecz