Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2019 Str. 74

Autorzy: Bohdan Sokil , Andriy Senyk , Maria Sokil , Andriy Andrukhiv , Mariana Kovtonyuk , Konrad Gromaszek , Gulzat Ziyatbekova , Yerbol Turgynbekov :

Tytuł: Modele matematyczne dynamiki materiałów sypkich oraz metody analityczne ich badań

Streszczenie: Opracowano metodę badania procesu separacji wibracyjnej oraz przyczepności materiałów sypkich. Zbudowano model matematyczny badanego systemu dla przypadków występowania rezonansu i jego braku. Ustalono, że wielkość przesunięcia względnego materiału sypkiego znacznie wpływa na parametry ilościowe i jakościowe oscylacji systemu, w szczególności zwiekszenie przesunięcia materiału sypkiego powoduje zmniejszenie amplitudy systemu podczas przejścia przez rezonans.

Słowa kluczowe: materiał sypki, przyczepność, separacja, sito, poprzeczne zaburzenie ruchu.

wstecz