Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2019 Str. 86

Autorzy: Vladimir Shatokhin , Vladimir Sobol , Waldemar Wójcik , Aisha Mussabekova , Doszhon Baitussupov :

Tytuł: Symulacja procesów dynamicznych wibracyjnych urządzeń montażowych i synteza ich parametrów

Streszczenie: Podano złożony model matematyczny procesów dynamicznych w wibracyjnym urządzeniu dla robota montażowego. Taki model pozwala badać proces uruchomienia mechanizmu, tryby w stanie ustalonym i ruchy przestrzenne dowolnych punktów części złożonej. Zaproponowano model silnika z niewyważeniem przy kontrolowanym starcie, który prowadzi do przestrzennych oscylacji chwytaka i części. Za pomocą koncepcji teorii wrażliwości opracowano algorytm syntezy parametrów urządzenia za pomocą naturalnych trybów oscylacji.

Słowa kluczowe: proces dynamiczny, wibracyjne urządzenie montażowe, synteza parametrów, teoria wrażliwości, silnik, niewyważenie.

wstecz