Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2019 Str. 116

Autorzy: Olexiy Azarov , Maxim Obertyukh , Patryk Panas , Piotr Kisała , Gulzhan Kashaganova , Saltanat Amirgaliyeva :

Tytuł: Analogowa część wielokanałowego, wysoce wydajnego systemu analogowocyfrowego na konwerterach i przełącznikach prądu

Streszczenie: Zaproponowano metodę strukturalno-funkcjonalnej organizacji części analogowej wysoko wydajnego ADC. W tej metodzie pierwotna transformacja i komutacja sygnałów w kanałach odbywa się nad prądami. Analizowana jest możliwość implementacji wymaganych jednostek analogowych dla pierwotnych kanałów konwersji wejściowych sygnałów elektrycznych z czujników. Uzyskane zostają zależności analityczne łączące wartości wejściowych i wyjściowych wielkości elektrycznych.

Słowa kluczowe: systemy analogowo-cyfrowe, pierwotne kanały konwersji, konwertery napięcia do prądu, konwertery prądu do prądu.

wstecz