Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2019 Str. 121

Autorzy: Gregory Tymchyk , Sergey Matvienko , Igor Sikorsky , Piotr Kisała , Karlygash Nurseitova , Aigul Iskakova :

Tytuł: Poprawa sposobu określania fizycznych właściwości termicznych substancji metodą termistorowego ogrzewania bezpośredniego

Streszczenie: Praca poświęcona jest badaniom nad poprawą metod obliczania właściwości cieplnych materiałów mierzonych metodą termistora bezpośredniego ogrzewania i doborem optymalnych ustawień czujnika ogrzewania. Przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań płynów kontrolnych za pomocą opracowanego urządzenia, które dało możliwość oceny skuteczności proponowanych ulepszeń. Zalecane do zmniejszenia błędów w pomiarze za pomocą termistora bezpośredniego ogrzewania metody określania temperatury termistorowej materiałów termistorowych w impulsie grzewczym prądu elektrycznego w odniesieniu do charakterystyki cieplnej sondy termistorowej, zmian mocy termistora podczas jego ogrzewania i temperatury próbki.

Słowa kluczowe: metoda termistora bezpośredniego ogrzewania, przewodność cieplna materiałów, termistor.

wstecz