Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2019 Str. 132

Autorzy: Maryna Zharikova , Volodymyr Sherstjuk , Waldemar Wójcik , Aigul Syzdykpayeva , Kuanysh Muslimov :

Tytuł: Model procesów destrukcyjnych opartych na interwałowych rozmytych zbiorach przybliżonych

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono przestrzenny model destrukcyjnych procesów dla systemów wspomagania decyzji opartych na GIS w czasie rzeczywistym. Dynamicznie rozmyta topologia przybliżona reprezentuje strukturę geo-eko-techno-gennego systemu, który zawiera wiele interakcji procesów, które ewoluują w przestrzeni i czasie. W warunkach katastrofy niektóre z oddziałujących procesów mogą być destrukcyjne. Ich dynamika jest modelowana przy użyciu modelu spreadu. Obszar zainteresowania jest reprezentowany jako przybliżenie przez siatkę komórek sześciennych. Pozwala to na uwzględnienie specyfiki początkowej informacji uzyskanej z dronów za pomocą technik teledetekcji i posiadającej znaczną niepewność. Proponowany model zmniejsza złożoność obliczeniową i zapewnia akceptowalną wydajność DSS w czasie rzeczywistym.

Słowa kluczowe: procesy destrukcyjne, model przestrzenny, rozmyte, przybliżone zbiory miękkie, siatka komórek, niewyraźne granice.

wstecz