Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2019 Str. 196

Autorzy: Ryszard Szczebiot , Andrzej Jordan :

Tytuł: Kryterium wyznaczania czasu trwania procesu przejściowego w nieliniowym oscylatorze Duffinga

Streszczenie: W pracy zaproponowano kryterium wyznaczania czasu trwania procesu przejściowego w nieliniowym oscylatorze Duffinga. W tym celu badano specyficzne atraktory charakteryzujące ten układ. Za kryterium końca procesu przejściowego przyjęto ściśle zdefiniowaną wartość odchyłki Δ od wartości średniej pól powierzchni ograniczonych kolejnymi cyklami trajektorii.

Słowa kluczowe: trajektoria przejściowa, proces przejściowy, oscylator Duffinga, drgania nieliniowe, kryterium stanu przejściowego.

wstecz