Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2019 Str. 232

Autorzy: Sabrije Osmanaj , Myzafere Limani , Bardhyl Sylejmani :

Tytuł: Eksperymentalne badania możliwości wykrywania wyspowania przez pomiar zawartości harmonicznych w systemie fotowoltaicznym

Streszczenie: W artykule analizowany jest system fotowoltaiczny podłączony do sieci z pasywnym układem poprawy zawartości harmonicznych. W układzie moerzona jest zawartość harmonicznych I układ jest odłączany gdy ta wartość przekroczy dopuszczalny poziom. Jednocześnie przekraczanie zawartości harmonicznych może być sygnałem zjawiska wyspowania.

Słowa kluczowe: system fotowoltaiczny, efekt wyspowania, zawartość harmonicznych

wstecz