Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2019 Str. 9

Autorzy: Blagoja Markovski , Leonid Grcev , Vesna Arnautovski-Toseva , Jasmina Angelevska-Kostadinovska , Andrijana Kuhar :

Tytuł: Poprawa efektywności analizy elektromagnetycznej układów uziemienia w jednorodnym środowisku ziemi

Streszczenie: W artykule opisano efektywne podejście do modelowania systemów uziemiających. W pierwszej części podano równania różniczkowe opisujące pole elektryczne w formie, która jest bardziej odpowiednia dla analizy uziemienia i pozwala na uzyskanie lepszej zbieżności z wynikami eksperymentu. Następnie obliczenia numeryczne całek Sommerfelda zastąpiono dwuzmienną interpolacją sześcienną rozwiązań z wcześniej obliczonej siatki interpolacyjnej. Ta procedura zapewnia znaczną poprawę wydajności pełnej elektromagnetycznej analizy układów uziemienia, jednocześnie wprowadzając nieznaczny błąd w wynikach.

Słowa kluczowe: układy uziemienia, całka Sommerfelda, analiza układów uziemienia

wstecz