Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2019 Str. 83

Autorzy: Paweł Komada , Oleksandr Miroshnyk , Roman Lysychenko , Taras Shchur :

Tytuł: Analiza schematu strukturalnego wzbudnicy systemu reflektometrycznego

Streszczenie: Wykonano analizę schematu strukturalnego wzbudnicy systemu reflektometrycznego. Pokazujemy, że podstawowym schematem blokowym do budowy szeregu inwerterów jest cyfrowy syntezator częstotliwości z pojedynczą pętlą. Matematyczny model szeregu falowników przedstawia analizę schematów strukturalnych falownika za pomocą metod spektralnych patogenu. Te wyrażenia widmowej gęstości mocy fluktuacji fazowych pozwoliły uwzględnić wpływ elementów obwodu falownika patogenu na jego charakterystykę widmową i obliczyć dyspersję, średnie odchylenie fazy w paśmie częstotliwości i rms wzbudnica fazy sygnału wyjściowego.

Słowa kluczowe: bezpośrednie syntezatory cyfrowe, falownik napięcia, PLL, dyskryminator fazy, generator mocy, VCO.

wstecz