Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2019 Str. 175

Autorzy: Paweł Poczekajło :

Tytuł: Wpływ kwantowania współczynników na działanie filtru Gaussa dla realizacji bezpośredniej i ortogonalnej (rotatory Givensa)

Streszczenie: W artykule przedstawiono dwie realizacje filtru Gaussa 1D. Pierwsza oparta jest na bezpośredniej implementacji splotu, druga bazuje na filtrze ortogonalnym realizowanym za pomocą rotatorów Givensa. Obie realizacje został przeanalizowane pod kątem wrażliwości na kwantowanie współczynników dla 8-, 16- i 24-bitowych rejestrów. Wyznaczono i porównano błędy średniokwadratowe charakterystyki amplitudowej oraz błędy dla odpowiedzi systemu na pobudzenie losowym szumem i deltą Kroneckera.

Słowa kluczowe: filtr Gaussa, splot, filtr ortogonalny, rotator Givensa, kwantowanie współczynników.

wstecz