Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2019 Str. 32

Autorzy: Mokhtar Maamri , Hamid Bouzeboudja , Mohammed Tandjaoui :

Tytuł: Wykorzystanie algorytmu Gray Wolf Optimizer do optymalizacji integracji z siecią źródeł energii odnawialnej z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych.

Streszczenie: W artykule optymlizację zintegrowania żródeł energii wiatroej i słonecznej z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych na przykładzie Algerii. Do optymalizacji wykorzystano algorytm nazwany Gray Wolf Optimizer algorithm (GWO).

Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii,algorytm gray wolf optimizer (GWO)

wstecz