Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2019 Str. 77

Autorzy: Oleg Kropotin , Vsevolod Tkachenko , Aleksandr Shepelev , Elena Petrova , Vladimir Goryunov , Aleksandr Bigun :

Tytuł: Model matematyczny kabla w izolacji XLPE przy podziemnej energetycznej linii kablowej

Streszczenie: Przedstawiono matematyczne modelowanie stacjonarnego pola temperatur w przekroju kabla z izolacją xlpe. Schemat procesów termicznych wykonano metodą jednorodnych ciał i obejmuje on straty dielektryczne biorąc pod uwagę temperaturę otoczenia, a także zależność od temperatury rezystancji żyły kablowej. Ocena adekwatności modelu matematycznego odbywa się poprzez porównanie uzyskanych wyników z obliczeń cieplnych i elektrycznych procesów z wykorzystaniem metody elementów skończonych, realizowanego w programie „ANSYS Workbench". Otrzymany model matematyczny może być używany do kontroli przepustowości linii kablowych z izolacją xlpe i ograniczenia ich żywotności poprzez temperatury starzenia się izolacji.

Słowa kluczowe: Kabel o izolacji XLPE, ekwiwalent schemat, opór cieplny.

wstecz