Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2019 Str. 86

Autorzy: Michał Konarski , Paweł Węgierek :

Tytuł: Zastosowanie metody UHF do detekcji wyładowań niezupełnych w liniach kablowych wysokiego napięcia

Streszczenie: W artykule przedstawiono założenia, charakterystykę oraz opis realizacji pilotażowej instalacji elektromagnetycznych czujników wyładowań niezupełnych na czynnej linii kablowej wysokiego napięcia 110 kV. Instalacja miała na celu zrealizowanie pomiaru wyładowań niezupełnych bez konieczności wyłączania linii spod napięcia, poprzez wykorzystanie niekonwencjonalnej metody UHF. Opisane w artykule prace były pierwszym etapem wdrożenia kompletnego systemu monitoringu on-line wyładowań niezupełnych, którego głównym celem badań jest zwiększenie niezawodności pracy linii kablowych. W artykule przedstawiono również analizę otrzymywanych wyników pomiarowych, których prawidłowa interpretacja wymaga podjęcia dodatkowych prac badawczych.

Słowa kluczowe: diagnostyka linii kablowych, wyładowania niezupełne, niekonwencjonalne metody detekcji wyładowań niezupełnych, metoda elektromagnetyczna UHF.

wstecz