Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2019 Str. 110

Autorzy: Maciej Wawrzyniak :

Tytuł: Wpływ nanozłączy na stany nieustalone w obwodach elektrycznych

Streszczenie: W artykule na podstawie analizy mechanizmów transportu elektronów w obrębie nanozłączy zaproponowano model łącznika mechanicznego z rozciąganymi nanozłączami. Na podstawie modelu wyprowadzono wzory opisujące prąd płynący w obwodzie elektrycznym podczas otwierania łącznika. Wyniki pomiarów i obliczeń potwierdziły, że nanozłącza w sposób znaczny modyfikują stany nieustalone prądu w badanym obwodzie, co potwierdza konieczność uwzględnienia tego efektu w analizie teoretycznej.

Słowa kluczowe: stany nieustalone w obwodach, rezystancja styku, nanozłącza

wstecz