Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2019 Str. 12

Autorzy: Dawid Danielczyk , Dariusz Janiszewski , Cezary Jędryczka , Dariusz Kapelski , Michał Krystkowiak :

Tytuł: Analiza i weryfikacja eksperymentalna sześciofazowego silnika synchronicznego z magnesami stałymi

Streszczenie: prezentowane badania, prowadzone na Politechnice Poznańskiej we współpracy z Instytutem Tele- i Radiotechnicznym dotyczą analizy i weryfikacji eksperymentalnej sześciofazowego silnika synchronicznego z magnesami stałymi. W celu ograniczenia strat związanych z występowaniem prądów wirowych w obwodzie magnetycznym wirnika maszyny jego segmenty wykonano z miękkiego kompozytu magnetycznego (SMC). W stosunku do powszechnie stosowanych rdzeni laminowanych technologia proszkowych materiałów SMC posiada wiele zalet. Między innymi dzięki znacznie większej rezystywności materiały te pozwalają ograniczyć straty wiroprądowe w rdzeniu, a dzięki uproszczeniu technologii wytwarzania możliwe jest ograniczenie kosztów produkcji. W polowo obwodowym modelu maszyny założono symetrię płaszczyznową obwodu magnetycznego maszyny oraz uwzględniono magnetyczne właściwości zastosowanego materiału SMC na podstawie krzywych BH oraz charakterystyk stratności zmierzonych w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym. Dokładność opracowanego modelu numerycznego została zweryfikowana poprzez pomiary wybranych parametrów testowanej maszyny przeprowadzone na opracowanym stanowisku badawczym.

Słowa kluczowe: wielofazowa maszyna z magnesami trwałymi, falownik wielofazowy, metoda elementów skończonych.

wstecz