Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2019 Str. 94

Autorzy: Justyna Kowalska , Irena Fryc :

Tytuł: Jakość oddawania barw współczesnych lamp fluorescencyjnych określona zdefiniowanym przez CIE wskaźnikiem wierności barwy oraz wskaźnikiem oddawania barw

Streszczenie: W artykule przedstawiono badania nad zależnością wskaźnika wierności barwy CIE Rf od wskaźnika oddawania barw CIE Ra dla standardowych lamp fluorescencyjnych (świetlówek) FL. Wyniki pokazują, że dla szerokopasmowych świetlówek, wskaźnik Rf nie wprowadza drastycznych zmian w stosunku do wartości Ra. W przypadku wąskopasmowych lamp FL, tj. takich których rozkład widmowy został zaprojektowany w celu osiągnięcia wysokiej wartości Ra pomimo faktu iż wizualnie ich światło nie oddaje perfekcyjnie barw, wartość wskaźnika Rf nie koreluje z Ra.

Słowa kluczowe: kolorymetria, wskaźnik oddawania barw, wskaźnik wierności barwy, iluminanty CIE.

wstecz