Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2019 Str. 125

Autorzy: Martin Kanalik , Anastazia Margitova , Michal Kolcun :

Tytuł: Modelowanie maszyn synchronicznych z uwzględnieniem regulacji napięcia

Streszczenie: Maszyny synchroniczne wykorzystuje się powszechnie jako generatory ze względu na ich bardzo dobrą charakterystykę regulacji napięcia i częstotliwości. W badaniach sterowania wytwarzaniem mocy czynnej i biernej, do zaimplementowania wydajnych symulacji, niezbędne są bardzo dokładne modele matematyczne układów dynamicznych. W artykule omówiono modelowanie generatorów synchronicznych, w tym ich układów regulacji napięcia do celów analizy napięcia przejściowego. W pierwszej części opisano zasady matematycznego modelowania maszyny synchronicznej, w tym jej systemu regulacji napięcia. Modelowanie maszyny synchronicznej i reakcji jej układu wzbudzającego na szybkie zmiany obciążenia, w szczególności mocą bierną, oparto na rzeczywistych danych pomiarowych, zgodnie z parametrami maszyny i odpowiedzią zarejestrowanych zmian napięcia i prądu na jej zaciskach. Opisana metodologia jest odmienna od standardowych procedur modelowania układów wzbudzenia i bazuje na analitycznym rozwiązaniu równań różniczkowych. Weryfikację opracowanego modelu matematycznego zrealizowano przez porównanie symulowanych i rzeczywistych danych pomiarowych, co przedstawiono w drugiej części artykułu.

Słowa kluczowe: modelowanie generatora synchronicznego, regulacja napięcia, pobudzenie systemu.

wstecz