Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2019 Str. 141

Autorzy: Janusz Sowiński :

Tytuł: Średnioterminowe prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w regionach z wykorzystaniem modelu typu end-use

Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę wyznaczania prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną w regionach opartą na idei modelu typu „end-use”, wykorzystując stochastyczne równania różniczkowe do symulacji metodą Eulera przebiegu czasowego współczynników zapotrzebowania na energię elektryczną. Na podstawie dostępnych danych statystycznych przedstawiono przykładowe wyniki prognozy w horyzoncie średnioterminowym.

Słowa kluczowe: energia elektryczna, prognozowanie, model typu end-use, niepewność.

wstecz