Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 08/2019 Str. 1

Autorzy: Iva Pavlova-Marciniak :

Tytuł: Rozwiązania antysmogowe oraz rozwój OZE jako sposób realizacji gospodarki niskowęglowej

Streszczenie: referacie zostaną przedstawione najnowsze rozwiązania techniczne stosowane w nowoczesnej energetyce w celu ochrony klimatu i realizacji postanowień dokumentów, takich jak: porozumienie przyjęte na COP 21 w Paryżu w grudniu 2015 r., zastępujące wygasły w 2012 r. Protokół z Kioto, Dyrektywy przyjęte przez Komisję Europejską i zatwierdzone krajowe dokumenty normatywne. Realizacja celów zapisanych w tych dokumentach wiąże się z dalszymi wysiłkami na rzecz poprawy klimatu i dążenia do konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej w UE.

Słowa kluczowe: Paryskie Porozumienie, Pakiet Klimatyczny, Odnawialne Źródła Energii (OZE), szczyt klimatyczny (COP).

wstecz