Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 08/2019 Str. 57

Autorzy: Tomasz Piotrowski :

Tytuł: Ocena skuteczności wybranych technik graficznych do interpretacji zmierzonych stężeń gazów rozpuszczonych w oleju transformatorowym

Streszczenie: W artykule opisano wybrane metody graficzne (trójkąta i pięciokąta Duvala oraz pięciokąta Mansoura), które można stosować do analizy gazów rozpuszczonych w oleju transformatorów energetycznych. Oceniono skuteczność rozpoznawania przez te metody podstawowych typów defektów. Ma to istotne znaczenie dla służb odpowiedzialnych za utrzymanie transformatorów w ruchu.

Słowa kluczowe: transformator energetyczny, izolacja papierowo-olejowa, diagnostyka, DGA.

wstecz