Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 08/2019 Str. 146

Autorzy: Elżbieta Szychta , Leszek Szychta :

Tytuł: Wybrane zagadnienia energooszczędnego ogrzewania indukcyjnego rozjazdów kolejowych

Streszczenie: Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia związane z ogrzewaniem indukcyjnym szyny kolejowej. Zaproponowany wzbudnik grzejący szynę jest zasilany z falownika. Artykuł zawiera wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych ferromagnetycznych właściwości szyny w aspekcie oceny skuteczności zastosowania grzania indukcyjnego oraz kształtu wzbudnika i jego lokalizacji na szynie podczas grzania.

Słowa kluczowe: ogrzewanie indukcyjne, rozjazdy kolejowe

wstecz