Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 08/2019 Str. 164

Autorzy: Konstantinos Kokkinopoulos , Paulina Kania , Dariusz Kania :

Tytuł: Algorytmiczna metoda określania tonacji utworu muzycznego

Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę określenia tonacji utworu wykorzystującą sygnaturę muzyczną. Sygnatura muzyczna jest graficzną formą reprezentacji treści utworu muzycznego. Jej postać odzwierciedla liczność, bądź czas trwania poszczególnych dźwięków. W celu potwierdzenia skuteczności opracowanego algorytmu opracowano oprogramowanie i bazę różnorodnych utworów. Pozwoliło to na wykonanie szeregu eksperymentów, które przedstawiono w artykule. Opracowany algorytm porównano z algorytmem Krumhansl-Kesslera.

Słowa kluczowe: wyszukiwanie informacji muzycznej, wyszukiwanie tonacji, komputerowa analiza muzyki, klasyfikacja stylu muzycznego

wstecz