Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2019 Str. 94

Autorzy: Hocine Bouchekhou , Mohamed Mekideche , Jean Leveque :

Tytuł: Symulacja momentu w silniku reluktancyjnym wykorzystującym nadprzewodnik HTS w stojanie i wirniku.

Streszczenie: Opisano silnik reluktancyjny z elementami wykonanymi z wysokotemperaturowego nadprzewodnika. Do uzwojenia wykorzystano taśmę HTS BSCCO. Zaproponowano też nową konstrukcję wirnika z materiału HTS YBCO. Obliczono moment elektromagnetyczny wykorzystując metodę elementów skończonych.

Słowa kluczowe: silnik reluktancyjny, nadprzewodniki HTS, metoda elementów skończonych .

wstecz