Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2019 Str. 103

Autorzy: Jacek Konopacki , Katarzyna Mościńska :

Tytuł: Wąskopasmowe filtry FIR o bardzo małym opóźnieniu grupowym i rzadkiej odpowiedzi impulsowej

Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę projektowania minimalnofazowych filtrów FIR o rzadkiej odpowiedzi impulsowej. Przestawione rozwiązanie wykorzystuje filtr interpolacyjny i jest przeznaczone do projektowania filtrów wąskopasmowych. Pokazano, że liczba niezerowych współczynników filtru zaprojektowanego zaproponowaną metodą jest mniejsza niż dla filtrów projektowanych metodami znanymi z literatury przy zachowaniu tych samych parametrów charakterystyki amplitudowej.

Słowa kluczowe: filtry cyfrowe, projektowanie filtrów FIR, filtry minimalnofazowe, filtry o rzadkie odpowiedzi impulsowej.

wstecz