Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 59

Autorzy: Jerzy Lewitowicz , Andrzej Szelmanowski , Andrzej Gebura , Andrzej Pazur , Edyta Franczuk :

Tytuł: Badanie rezonansów lokalnych i złożonych w lotniczych zespołach napędowych z wykorzystaniem metod FAM-C i FDM-A

Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienia związane z badaniami lotniczych zespołów wirnikowych, a w szczególności ich łożysk tocznych i elementów przekładni zębatych. Opisano również podstawy teoretyczne badań i analizy zjawisk rezonansowych, identyfikowanych przy pomocy metod diagnostycznych FAM-C i FDM-A. Metody te oparte są na analizie modulacji napięcia wyjściowego prądnic i zapewniają monitorowanie zjawisk dynamicznych wszystkich podzespołów występujących w lotniczym zespole napędowym.

Słowa kluczowe: diagnostyka techniczna, rezonans, silnik turbinowy, modulacja częstotliwości, łożysko toczne.

wstecz