Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 69

Autorzy: Beata Pałczyńska :

Tytuł: Szybka identyfikacja harmonicznych na podstawie oszczędnego próbkowana

Streszczenie: W pracy przedstawiono implementację szybkiego algorytmu rekonstrukcji sygnału, opartego na teorii oszczędnego próbkowania, który może wykrywać harmoniczne w sygnale wejściowym. Zagadnienie rekonstrukcji sygnału jest problemem optymalizacyjnym rozwiązywanym za pomocą algorytmu programowania liniowego. Dodatkowo, aby przyspieszyć zbieżność rozwiązania zastosowano w rzadkiej dziedzinie sygnału filtr typu K-rank-order. Przeprowadzona symulacja numeryczna potwierdza skuteczność zastosowanego algorytmu.

Słowa kluczowe: identyfikacja harmonicznych, oszczędne próbkowanie.

wstecz