Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 72

Autorzy: Wiesław Wędrychowicz , Piotr Synowiec , Piotr Piechota , Artur Andruszkiewicz :

Tytuł: Modele rozkładu prędkości gazu w przepływie przez przewód o przekroju kołowym

Streszczenie: W pracy przedstawiono rozważania związane z modelami matematycznymi profili prędkości w przepływie przez rurę. Dzięki modelom możliwe jest wyznaczenie współczynników wzorcowania przepływomierzy próbkujących. Na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalnych wyznaczono rozkłady współczynników wzorcowania w zależności od promienia rury.

Słowa kluczowe: model matematyczny, współczynnik wzorcowania, profil prędkości.

wstecz