Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 124

Autorzy: Kamil Białek , Patryk Wetoszka , Jacek Paś :

Tytuł: Wyniki badań podatności wybranych urządzeń na wyładowania elektryczne - wnioski

Streszczenie: Realizacja wyładowania elektrostatycznego przeprowadzana jest na dwa sposoby wg. normy PN-EN 61000-4-2 [1]. Wyładowanie może odbywać poprzez kontakt końcówki generatora ESD z powierzchniami przewodzącymi badanego urządzenia (złącza wejściowe i wyjściowe, zasilające, teletransmisyjne, itd. oraz metalową obudowę). Drugim rodzajem jest wyładowanie powietrzne stosowane wtedy, gdy nie ma możliwości podania wyładowań poprzez kontakt do szczelin i otworów, a także powierzchni izolujących, wykorzystując zaokrągloną końcówkę rozładowczą.

Słowa kluczowe: wyładowania elektrostatyczne, systemy elektroniczne, zjawisko indukcji elektrostatycznej, kompatybilność.

wstecz