Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 162

Autorzy: Marcin Bednarek , Tadeusz Dąbrowski :

Tytuł: Układ dozorująco-terapeutyczny systemu transmisji danych w sieci przemysłowej

Streszczenie: W artykule przedstawiono zasadę działań przeciwdestrukcyjnych układu dozorująco-terapeutycznego (UDT), realizowanych w stacji operatorskiej/diagnostycznej przy pomocy wbudowanych funkcjonalności pakietu SCADA. Działania te mają postać procedur wykonywanych w języku skryptowym pakietu wizualizacji. Polegają one m.in. na dynamicznej zmianie pól zmiennych. W opracowaniu udowadnia się, że pomimo dużych ograniczeń funkcjonalności języka skryptowego, można wykonać właściwie reagujący UDT.

Słowa kluczowe: sieć przemysłowa, układ dozorująco-terapeutyczny, diagnozowanie, działania przeciwdestrukcyjne.

wstecz