Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2020 Str. 142

Autorzy: Andrzej Andrzejewski :

Tytuł: Wpływ momentu obciążenia na minimalno-czasowy proces regulacji położenia

Streszczenie: Wkładem pracy jest opracowanie teoretyczne oraz uzyskanie optymalno-czasowego procesu regulacji położenia w warunkach silnego obciążenia silnika serwo w wyniku badań symulacyjnych. Opisano matematycznie wpływ pasywnego momentu obciążenia oraz aktywnego momentu obciążenia na sposób generowania sygnału wyjściowego regulatora położenia w jego stanie aktywnym.

Słowa kluczowe: regulacja położenia, programowanie dynamiczne, serwonapędy, silnik prądu stałego.

wstecz